Xu Hướng 9/2023 # Hợp Đồng Hứa Mua – Hứa Bán Mẫu Hợp Đồng Thương Mại # Top 17 Xem Nhiều | Avwg.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Hợp Đồng Hứa Mua – Hứa Bán Mẫu Hợp Đồng Thương Mại # Top 17 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Hợp Đồng Hứa Mua – Hứa Bán Mẫu Hợp Đồng Thương Mại được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Avwg.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

HỢP ĐỒNG HỨA MUA – HỨA BÁN

Căn nhà số: …………………………………………………………………………

BÊN HỨA BÁN NHÀ (BÊN A):

Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………

BÊN HỨA MUA NHÀ (BÊN B):

Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………

Qua bàn bạc trao đổi, hai bên cùng thống nhất lập hợp đồng hứa mua – hứa bán nhà với nội dung sau:

Điều 1. Bên A hứa bán cho bên B và bên B hứa mua căn nhà số: ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………, TP.HCM.

Điều 2. Giá mua bán:

Hai bên thỏa thuận giá mua bán là: ………….000.000đ (triệu đồng chẵn).

Phương thức thanh toán:

Bên B đã giao trước cho bên A ………… (………… triệu đồng chẵn).

Phần còn lại …………(…………… triệu đồng chẵn) bên B sẽ dùng để thanh toán (trả góp) cho ………………… theo hợp đồng số: …………………… ngày …………………………… nêu trên.

Điều 4. Cam kết chung:

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên, không bên nào tự ý thay đổi nội dung hợp đồng.

Hai bên cam kết giá bán trên là giá cố định không thay đổi trong trường hợp giá cả thị trường lên hay xuống.

Tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất và các chi phí khác của bên A và tiền thuế trước bạ của bên B sẽ do bên B đóng nộp theo qui định của pháp luật.

Các lệ phí khác tại thời điểm thực hiện việc mua bán sẽ do các bên thỏa thuận và thực hiện.

Nếu bên A đổi ý không bán căn nhà trên cho bên B thì phải bồi thường gấp đôi số tiền đã nhận của bên B. Ngược lại nếu bên B đổi ý không mua căn nhà trên thì bên B chịu mất toàn bộ số tiền đã đưa cho bên A.

Hợp đồng được lập 03 bản, mỗi bản ………. trang, Văn Phòng Công chứng Sài Gòn lưu 01 bản.

Lập tại Văn Phòng Công chứng Sài Gòn, ngày … tháng …. năm ….

BÊN B BÊN A

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ……… tháng ………… năm 2011 (ngày ……………………… tháng …………… năm hai ngàn không trăm mười một).

Tại trụ sở Văn Phòng Công chứng Sài Gòn số 136 đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi, ………………………………………, Công chứng viên Văn Phòng Công chứng Sài Gòn.

CHỨNG NHẬN

Hợp đồng hứa mua – hứa bán căn nhà số: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………, được giao kết giữa:

BÊN HỨA BÁN NHÀ (Bên A):

Chứng minh nhân dân: ………………………………… cấp ngày …………… tại …………

BÊN HỨA MUA NHÀ (Bên B):

Chứng minh nhân dân: ………………………………… cấp ngày …………… tại …………

Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng.

Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.

Advertisement

Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội.

Các bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.

Hợp đồng này gồm 03 bản chính (mỗi bản chính gồm ………. tờ ……. trang), cấp cho Bên A một bản chính, Bên B một bản chính. Lưu tại Văn Phòng Công chứng Sài Gòn một bản chính.

CÔNG CHỨNG VIÊN

Số công chứng:

Quyển số: …..TP/CC-SCC/HĐGD

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn Thường Xuyên Mẫu Hợp Đồng Thương Mại

Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên

Số: …./2007/HĐTV-

– Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14/06/2005;

– Căn cứ nhu cầu và năng lực của các Bên tham gia hợp đồng;

– Căn cứ vào luật luật sư;

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …., tại ………………………, các bên gồm:

1. Bên thuê tư vấn (Bên A):

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Đại diện bởi: Ông/Bà ….

Chức vụ:

2. Bên Tư vấn (Bên B):

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Đại diện bởi: Ông/Bà ….

Chức vụ:

Sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên nhất trí ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên (sau đây gọi là “hợp đồng”) với các điều khoản sau:

Bên B cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho Bên A, bao gồm các công việc cụ thể sau đây:

1.2. Cung cấp và cập nhật các quy định của pháp luật cần lưu ý khi Bên A đưa ra sản phẩm/dịch vụ mới theo yêu cầu của Bên A.

1.4. Cung cấp ý kiến chính thức về tính hợp pháp của các hồ sơ, tài liệu và các giao dịch theo yêu cầu của Bên A.

Nội dung dịch vụ tư vấn thường xuyên quy định tại Điều này không bao gồm các công việc đại diện hoặc tham gia cùng đàm phán với các đối tác của Bên A.

2.1. Thời hạn thực hiện hợp đồng là 24 (hai mươi tư) tháng (sau đây gọi là “thời hạn hợp đồng”).

2.2. Thời hạn hợp đồng sẽ mặc nhiên được gia hạn sau khi hết hạn trừ một Bên gửi ý kiến bằng văn bản cho Bên kia về việc không gia hạn thời hạn hợp đồng trong thời hạn 15 ngày trước ngày hợp đồng hết hiệu lực.

3.1. Phí dịch vụ, thời gian cung cấp dịch vụ

Phí dịch vụ tư vấn:

Tổng thời gian Bên B cung cấp dịch vụ tư vấn cho Bên A là: 50 giờ/tháng (năm mươi giờ/tháng).

Trong trường hợp vượt quá thời gian 50 giờ/tháng, mức thu thêm cho mỗi giờ cung cấp dịch vụ tư vấn là 70 USD/giờ (bảy mươi đô la Mỹ/giờ).

Thời gian cung cấp dịch vụ tư vấn là toàn bộ thời gian thực tế Bên B sử dụng để cung cấp dịch vụ tư vấn cho Bên A, bao gồm: thời gian chuẩn bị, cập nhật và cung cấp văn bản quy phạm pháp luật; thời gian nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, giao dịch để đưa ra ý kiến pháp lý chính thức; thời gian nghiên cứu để chuẩn hóa hồ sơ, tài liệu, hợp đồng; thời gian soạn thảo hợp đồng và cung cấp ý kiến pháp lý chính thức về các nội dung yêu cầu tư vấn khác.

Mức phí trên chỉ bao gồm phí tư vấn cho những nội dung quy định tại Điều 1 của hợp đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu Bên A có phát sinh các quan hệ, vụ việc cần tư vấn (ví dụ: Tranh tụng, lập dự án, tham gia đàm phán.v.v.v) mà không nằm trong nội dung tư vấn quy định tại Điều 1 của hợp đồng thì tùy vào từng vụ việc cụ thể, Bên A phải trả cho Bên B mức phí tương ứng do các bên thoả thuận tại thời điểm phát sinh.

3.2. Phương thức thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản phí dịch vụ tư vấn hàng tháng là 800 USD (tám trăm đô la) chậm nhất là ngày 05 hàng tháng. Mọi khoản phí dịch vụ tư vấn áp dụng đối thời gian vượt quá 50 giờ quy định tại khoản 3.1. Điều 3 của hợp đồng sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B chậm nhất là ngày 05 của tháng tiếp theo theo yêu cầu bằng văn bản của Bên B.

4.1 Bên A

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực về những giấy tờ, tài liệu, thông tin cung cấp cho Bên B;

Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn phí dịch vụ tư vấn như đã thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng;

Hợp tác thường xuyên với Bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng.

4.2. Bên B

Cung cấp đầy đủ và đúng hạn các dịch vụ tư vấn đã được thỏa thuận trong hợp đồng;

Thường xuyên báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện hợp đồng cho Bên A;

Được Bên A cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin và/hoặc các bằng chứng pháp lý khác cần thiết cho công việc tư vấn;

Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của những giấy tờ, tài liệu, thông tin cung cấp cho Bên A;

Thông báo chi tiết bằng văn bản cho Bên A về tổng số giờ cung cấp dịch vụ tư vấn thực tế chậm nhất là ngày 02 hàng tháng;

Được Bên A thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn phí dịch vụ tư vấn như đã thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng.

5.1. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, một trong hai Bên có thể chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên vi phạm Hợp đồng bồi thường theo luật định trong những trường hợp sau:

5.1.1. Nếu một Bên vi phạm một trong các điều khoản của hợp đồng, nhưng không sửa chữa lỗi trong vòng 15 ngày từ ngày nhận được thông báo về vi phạm bằng văn bản của Bên kia.

5.1.2. Nếu Bên B chuyển giao việc thực hiện hợp đồng này cho một bên thứ 3 mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

5.1.3. Vi phạm pháp luật của một Bên dẫn đến việc không thể thực hiện được hợp đồng.

5.2. Chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng: Không bên nào phải chịu trách nhiệm cho việc trì hoãn hay thực hiện không đúng hợp đồng trong các trường hợp bất khả kháng như hỏa hoạn, thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, hay có sự thay đổi của pháp luật. Nếu một trong hai Bên gặp phải những trường hợp trên thì phải nhanh chóng thông báo với Bên còn lại về trường hợp bất khả kháng đó và việc các hậu quả có thể kéo theo trong việc thực hiện hợp đồng. Nếu điều kiện bất lợi đó tiếp tục xảy ra trong vòng 30 ngày, cả hai Bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng bằng việc đưa ra thông báo bằng văn bản cho Bên kia.

Advertisement

5.3. Trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày hợp đồng chấm dứt, hai Bên phải tiến hành thanh lý hợp đồng theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng này và các quy định của pháp luật.

7.1. Không một điều khoản nào trong hợp đồng được coi là bị từ bỏ hoặc đương nhiên mất hiệu lực trừ khi việc từ bỏ hoặc mất hiệu lực đó được các Bên thống nhất bằng văn bản.

7.2. Mọi sửa đổi, bổ sung các nội dung của hợp đồng này phải trên cơ sở thỏa thuận đồng ý bằng văn bản của cả hai Bên

7.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

7.4. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản, làm cơ sở thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà Đơn Giản Và Chính Xác Năm 2023

Hợp đồng thuê nhà được thể hiện về những nội dung cơ bản như sau: bên cho thuê, bên thuê, địa điểm thuê, giá tiền thuê, thời hạn thuê nhà và đồng thời cũng làm giảm thiểu những tranh chấp không đáng có về pháp luật trong khi thuê nhà. Vậy hợp đồng cho thuê nhà được soạn như thế nào?

Nay Invert sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả các mẫu hợp đồng thuê nhà đầy đủ điều kiện và thỏa thuận của cả 2 bên đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Hướng dẫn ghi chi tiết từng mục theo mẫu hợp đồng chính xác nhất. Tổng hợp các hợp đồng thuê nhà như sau:

1. Mẫu Hợp đồng thuê nhà cá nhân

2. 

Mẫu Hợp đồng thuê nhà làm văn phòng

3. Mẫu hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

4. Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ mới nhất

5. Mẫu hợp đồng thuê nhà làm xưởng, kho bãi mới nhất

6. Một mẫu hợp đồng cho thuê nhà bao gồm những gì?

Hợp đồng thuê nhà giữa các bên, tuy không có sự xác nhận của cơ quan nhà nước nhưng hợp đồng này vẫn có hiệu lực trước pháp luật. Tuy nhiên, do không được xác thực bởi cơ quan công chứng, để hợp đồng thuê nhà viết tay không phát sinh những tranh chấp

6.1 Một mẫu hợp đồng cho thuê nhà bao gồm những gì?

Để mẫu hợp đồng cho thuê nhà của bạn có được pháp luật công nhận thì căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2023; Luật nhà ở năm 2014; Luật kinh doanh bất động sản năm 2014

6.2. Nội dung cơ bản trong mẫu hợp đồng cho thuê nhà:

Thông tin các bên tham gia hợp đồng

Chi tiết về nhà cho thuê

Thời gian thuê nhà

Giá trị mẫu hợp đồng cho thuê nhà, phương thức thanh toán

Tiền đặt cọc cho thuê nhà: thông thường số tiền cọc sẽ là 1 – 2 tháng tiền nhà

Quyền và nghĩa vụ các bên

Thời gian hợp đồng cho thuê nhà có hiệu lực: Cần ghi rõ ràng và cụ thể ngày tháng năm.

Điều khoản về đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà

Các điều khoản, thỏa thuận khác

7. Lưu ý trong mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở hiện nay

Điều khoản thoả thuận 2 bên thật chi tiết

Xác minh hiện trạng nhà, tài sản, trang bị trước khi ký

Thoả thuận rõ ràng trong điều khoản giá thuê

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản.

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở không cần phải chứng thực, có thì càng tốt

Trong hợp đồng thuê nhà nên đính kèm văn bản thể hiện rõ tình trạng nhà ở khi bàn giao cho thuê. Đây là căn cứ để giải quyết tranh chấp phát sinh sau này. Theo pháp luật, Thanh toán trong hợp đồng thuê nhà không được dùng bằng ngoại tệ, nếu có thì được pháp luật công nhận và vô hiệu

8. Điều kiện nhà ở cho thuê

Ngồi nhà đang cho thuê không bị tranh chấp, không bị kê biên để thi hành án; Không nằm trong quyết định thu hồi đất, hoặc thuộc diên bị giải tỏa, đã có thông báo yêu cầu phá dỡ nhà. Nhà ở cho thuê phải bảo đảm chất lượng, an toàn, có đầy đủ hệ thống điện, cấp, thoát nước, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Thêm một lưu ý giành cho bạn, nếu bạn có ý định cho thuê từ 6 tháng trở nên thì hợp đồng thuê nhà viết tay vẫn nên cần có sự chứng nhận của cơ quan công chứng để đảm bảo tính pháp lý 

Tổng Hợp Các Trung Tâm Thương Mại Sầm Uất Bậc Nhất Hà Nội

Trong những ngày nghỉ, điều mà chúng ta quan tâm bậc nhất thường là đi chơi đâu đó để thư giãn, mua sắm, vui chơi tận hưởng. Và các trung tâm thương mại luôn là sự lựa chọn hàng đầu bởi nhiều yếu tố như: gần khu vực chúng ta sinh sống, hội đủ các điều kiện mà chúng ta cần từ ăn uống đến xem phim và mua những vật dụng thiết yếu…

Tràng Tiền Plaza

AEON Long Biên

Royal City

Royal City là trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí dưới lòng đất lớn giữa trung tâm thành phố Hà Nội. Với kiến trúc độc đáo được xây theo phong cách châu Âu, đặc biệt là cổng chảo của Royal City tạo nên một khung cảnh choáng ngợp và vô cùng thú vị. Được ví như “thành phố châu Âu” thu nhỏ, Royal City trở thành khu vui chơi hấp dẫn ở Hà Nội, tới đây bạn không chỉ tận hưởng cuộc sống hiện đại với đầy đủ tiện nghi, không gian xanh, sạch và an toàn. Là một quần thể trung tâm thương mại, khi tới Royal City ngoài mua sắm bạn có thể tham gia các trò chơi như trượt băng, công viên nước, rạp chiếu phim cho tới các làng ẩm thực với nhiều món ăn đa dạng. Với diện tích 30.000m2 ngoài trung tâm thương mại, Royal City còn tập trung nhiều căn hộ sang trọng với kiến trúc hoàng gia châu Âu, cổ kính, tráng lệ và không gian yên bình. Royal City cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động lớn của Hà Nội.

Vincom Mega Mall – Time City

Nằm tại 458 Minh Khai – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội. TTTM Vincom Mega Mall – Time City cũng được coi là TTTM còn khá trẻ khi mới đi vào hoạt động khoảng giữa năm 2013. Ngoài hệ thống chung cư cao cấp, Vincom Mega Mall – Time City còn gây ấn tượng mạnh bởi khu nhạc nước và thủy cung. Một nét đẹp mới lạ đối với khách thăm quan. Với một không gian mở thoáng mát với nhiều hồ nhân tạo, vườn hoa và ghế đá nghỉ chân. Các mặt hàng ăn uống phong phú, đa dạng giá cả hợp lý. Hệ thống siêu thị mini rải rác, cụm trường học, trung tâm y tế cao cấp, Vincom Mega Mall – Time City không chỉ phục vụ riêng cụm dân cư chính của nó mà còn thu hút rất nhiều các bạn trẻ, gia đình có con nhỏ đến vui chơi tận hưởng trong những dịp lễ tết, cuối tuần.

Vincom Center Bà Triệu

Vincom Center – Phạm Ngọc Thạch

Nằm ngay số 2 ngã 4 trung tâm quận Đống Đa, khu vực trung tâm bán lẻ sôi động và đông dân nhất Hà Nội, Vincom Center – Phạm Ngọc Thạch nổi bật với kiến trúc thanh thoát vào ban ngày và lấp lánh như một khối kim cương khổng lồ khi đêm xuống. Khai trương ngày 5/11/2023, Vincom Center – Phạm Ngọc Thạch là TTTM thứ 6 trên địa bàn Hà Nội và thứ 28 trên cả nước, sau 12 tháng thi công khẩn trương Vincom Center – Phạm Ngọc Thạch chính thức đi vào hoạt động gồm 8 tầng nổi và 3 tầng ngầm, được chia thành bốn phân khu chính: thế giới mua sắm; không gian giải trí; chuỗi ẩm thực và khu vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Vincom Center – Nguyễn Chí Thanh

Big C Thăng Long

Nằm khá xa trung tâm thành phố, tuy nhiên Big C Thăng Long – Hà Nội vẫn là lựa chọn của khá nhiều gia đình nhất là những khách hàng có phương tiện giao thông cao cấp như oto có thể chở được nhiều người và đồ. Bởi so với các TTTM khác Big C Thăng Long – Hà Nội là chuỗi hệ thống siêu thị Big C không có những khu văn phòng, chung cư, nhà ở… mà đẩy mạnh đi sâu vào việc kinh doanh những mặt hàng bình dân nhất, được bày bán phong phú với nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại và ưu đãi khách hàng thường xuyên.

Lotte Shopping Center – Liễu Giai

Tại đây khách hàng được đón chào bởi những nụ cười và cái cúi chào thân thiện, gia đình có con nhỏ được mượn xe đẩy để shopping, ghế nghỉ, sạc pin điện thoại khắp nơi… là những nét mới lạ chỉ có ở Lotte số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Không giống các TTTM khác, Lotte Shopping Center – Liễu Giai tạo sự thoải mái cho khách từ những điều bé nhỏ và đặc biệt quan tâm tới các khách hàng đi thành cụm gia đình có các em bé cần được ưu tiên hàng đầu.

The Garden Shopping Center

The Garden Shopping Center là một trong những khu trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam hiện nay. Với diện tích 27.000 m² gồm 3 tầng hầm và 6 khu vui chơi, nơi đây mang đến cho khách hàng một thế giới mua sắm và giải trí thú vị trong không gian châu Âu sang trọng và hiện đại. Cũng giống như Lotte Center, the Garden cũng là tổ hợp mua sắm với sự hiện diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng nên hầu hết khách hàng đến đây đều thuộc phân khúc cao.

KeangNam Hà Nội

Được biết đến là tòa nhà cao nhất Việt Nam với 72 tầng, trong đó điểm thu hút nhiều khách tham quan nhất , đài quan sát Sky 72 tại tầng 72. KeangNam Hà Nội không chỉ là tòa nhà văn phòng mà còn tích hợp khu giải trí, nghệ thuật thu nhỏ với phòng triển lãm tranh, khu chụp ảnh 3D, thế giới công nghệ 3D, phòng chiếu phim 5D và đặc biệt hơn cả là tầm nhìn từ trên nàỳ vô cùng hấp dẫn.

Parkson Hà Nội

Savico Mega Mall

Nguồn: Tổng hợp

Đăng bởi: Hà Thị Xuân Hồng

Từ khoá: Tổng hợp các trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất Hà Nội

Đơn Yêu Cầu Đăng Ký Hợp Đồng

Hướng dẫn chung

– Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.

– Đối với phần kê khai có nhiều ô vuông thì đánh dấu (X) vào ô vuông cần lựa chọn. Trong trường hợp đánh dấu nhầm thì bôi đen ô vuông đó ().

– Không bắt buộc kê khai tại các mục đánh dấu (*); các mục không có dấu (*) thì phải kê khai đầy đủ.

Thông tin chung (mục )

– Điểm 1.1: Đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông phù hợp với loại hợp đồng đã ký.

– Điểm 1.2: Mỗi đơn yêu cầu đăng ký chỉ dùng cho việc đăng ký một hợp đồng và các phụ lục của hợp đồng đó, nếu có.

– Điểm 1.3: Căn cứ vào nội dung và tính chất của từng hợp đồng, các bên tự xác định và kê khai về thời điểm hết hiệu lực của việc đăng ký.

+ Đối với hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính: các bên căn cứ vào thời hạn trả đủ tiền mua hoặc thời hạn thuê tài sản hoặc thời hạn cho thuê tài chính để xác định thời điểm hết hiệu lực của việc đăng ký.

+ Đối với hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ: các bên căn cứ vào thời hạn người mắc nợ phải thanh toán cho bên có quyền nhận nợ để xác định thời điểm hết hiệu lực của việc đăng ký.

+ Trong trường hợp không thể xác định chính xác về những thời hạn nêu trên hoặc trong trường hợp có yêu cầu khác thì các bên có quyền thoả thuận và xác định một thời điểm hợp lý là thời điểm hết hiệu lực của việc đăng ký.

– Điểm 1.4: Đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông.

+ Nếu đơn yêu cầu đăng ký được gửi qua fax mà người yêu cầu đăng ký không phải là khách hàng thường xuyên thì Trung tâm Đăng ký từ chối việc đăng ký;

+ Nếu người yêu cầu đăng ký không thanh toán lệ phí đăng ký đối với đơn yêu cầu này ngay tại thời điểm nộp đơn mà thanh toán theo định kỳ hàng tháng thì phải kê khai Mã số khách hàng thường xuyên do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cấp.

– Điểm 1.5: Đánh dấu (X) vào một trong hai ô vuông. Trong trường hợp không đánh dấu hoặc đánh dấu vào ô vuông “Qua đường bưu điện”, nhưng không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì người yêu cầu đăng ký phải đến trụ sở của Trung tâm Đăng ký để nhận bản sao đơn có chứng nhận đăng ký.

Bên A (mục ) và Bên B (mục )

– Bên mua trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu, bên thuê trong hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính, bên chuyển giao quyền đòi nợ được gọi chung là Bên A trong Hệ thống dữ liệu về đăng ký hợp đồng.

– Bên bán trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu, bên cho thuê trong hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính, bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ được gọi chung là Bên B trong Hệ thống dữ liệu về đăng ký hợp đồng.

– Trong trường hợp các tổ chức sau đây ký kết hợp đồng thì kê khai về Bên A , Bên B như sau:

+ Tổ chức ký kết hợp đồng là chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch hoặc đơn vị trực thuộc khác của tổ chức tín dụng thì kê khai về chi nhánh, sở giao dịch, phòng giao dịch hoặc đơn vị trực thuộc đó.

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành ký kết hợp đồng theo uỷ quyền của pháp nhân thì kê khai về pháp nhân đó là bên tham gia hợp đồng; không bắt buộc kê khai về chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành đã ký kết hợp đồng theo uỷ quyền.

+ Hộ kinh doanh cá thể, Doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức khác không có tư cách pháp nhân (trừ chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành) ký kết hợp đồng thì kê khai thông tin về bên tham gia hợp đồng là chủ hộ, chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức; không bắt buộc kê khai về hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

– Tên đầy đủ (điểm 2.1 và điểm 3.1): Kê khai đầy đủ, chính xác theo đúng nội dung ghi trên giấy tờ xác định tư cách pháp lý của Bên A, Bên B (được kê khai tại điểm 2.3, 3.3); không được tự ý viết tắt khi kê khai tên. Đối với tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài thì kê khai tên được đăng ký tại cơ quan nước ngoài có thẩm quyền. Trong trường hợp tên được đăng ký của tổ chức không viết bằng chữ Latinh thì kê khai tên giao dịch bằng tiếng Anh.

Trong trường hợp kê khai tên và Mã số khách hàng thường xuyên do Cục Đăng ký cấp thì không bắt buộc phải kê khai thông tin về địa chỉ và giấy tờ xác định tư cách pháp lý.

– Địa chỉ (điểm 2.2 và điểm 3.2): Kê khai địa chỉ thực tế nơi tổ chức đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân thường trú tại thời điểm yêu cầu đăng ký.

– Giấy tờ xác định tư cách pháp lý (điểm 2.3 và điểm 3.3): Chỉ được đánh dấu (X) vào một trong các ô vuông về giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên tham gia Hợp đồng và kê khai số, cơ quan cấp, thời điểm cấp giấy tờ đó, cụ thể như sau:

+ Đối với công dân Việt Nam: đánh dấu vào ô vuông “CMND” (Chứng minh nhân dân).

Nếu không có Chứng minh nhân dân thì đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể về một trong những loại giấy sau (nếu có):

Chứng minh sỹ quan, chứng minh quân đội, Giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân, Giấy chứng minh an ninh nhân dân hoặc Giấy chứng nhận công nhân, nhân viên trong lực lượng Công an nhân dân.

+ Đối với người nước ngoài: đánh dấu vào ô vuông “Hộ chiếu (đối với người nước ngoài)”.

+ Đối với người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam: đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể “Thẻ thường trú”.

+ Đối với pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ) có đăng ký kinh doanh: đánh dấu vào ô vuông “GCN Đăng ký kinh doanh” (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

+ Đối với pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam không có đăng ký kinh doanh: đánh dấu vào ô vuông “QĐ thành lập” (Quyết định thành lập); nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không có đăng ký kinh doanh thì đánh dấu vào ô vuông “GP đầu tư” (Giấy phép đầu tư).

+ Đối với tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài: đánh dấu vào ô vuông “Giấy tờ khác” và ghi cụ thể loại giấy tờ xác định tư cách pháp lý theo quy định pháp luật nước đó.

+ Ngoài các loại giấy tờ xác định tư cách pháp lý nêu trên, nếu kê khai theo giấy tờ khác thì Trung tâm Đăng ký có quyền từ chối đăng ký.

– Trường hợp có nhiều tài sản khác nhau, nhưng có thể mô tả chung theo tính chất, đặc điểm của các tài sản đó thì người yêu cầu đăng ký có quyền lựa chọn mô tả chung về những tài sản đó hoặc mô tả chi tiết từng tài sản. Việc mô tả chung hoặc mô tả chi tiết về tài sản trong hợp đồng đều hợp lệ.

– Điểm 4.1: Mỗi tài sản là phương tiện giao thông cơ giới chỉ được lựa chọn mô tả tại một trong hai điểm 4.1.1 hoặc 4.1.2.

+ Tại phần “Yêu cầu cung cấp thông tin theo số khung và số máy của phương tiện” của điểm 4.1.1: đánh dấu khi có yêu cầu cung cấp thông tin về hợp đồng theo số khung, số máy của phương tiện. Trong trường hợp chỉ yêu cầu cung cấp thông tin về một hoặc một số phương tiện trong những phương tiện đã được kê khai thì phải ghi rõ số thứ tự mô tả tài sản đó. Phí yêu cầu cung cấp thông tin được tính trên mỗi phương tiện.

– Điểm 4.1.2: Mô tả phương tiện giao thông cơ theo tính chất, đặc điểm chung của các phương tiện, ví dụ: “toàn bộ các phương tiện giao thông cơ giới tại Cửa hàng X”; “10 chiếc xe ô tô Ford màu trắng sản xuất năm 2005 thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn X”…

– Điểm 4.2: Mô tả những tài sản không phải là phương tiện giao thông cơ giới trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu, hợp đồng cho thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính.

– Điểm 4.3: Mô tả quyền đòi nợ trong hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ.

– Trong trường hợp sử dụng mẫu đơn giấy, nếu tại điểm 4.1.1 không còn chỗ để kê khai thì sử dụng Phụ lục số 03; nếu các điểm 4.1.2, 4.2 và 4.3 không còn chỗ để kê khai thì sử dụng Phụ lục số 02. Trong trường hợp kê khai trên máy tính thì có thể kéo dài phần “Mô tả tài sản” để tiếp tục kê khai.

Tài liệu kèm theo đơn yêu cầu (mục ):

Trong trường hợp có Phụ lục kèm theo đơn thì phải kê khai về số trang của phụ lục đó. Không được đánh dấu vào ô vuông tại cột “Đăng ký viên kiểm tra”

Địa Chỉ Mua Bán, Thu Mua Đồng Hồ Cũ Giá Cao Tại Hà Nội

Địa chỉ thu mua đồng hồ cũ tại Hà Nội, tại Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng,…

Thu mua đồng hồ là trung tâm chuyên thu mua đồng hồ cũ chính hãng, đồng hồ hiệu, đồng hồ cao cấp trên thế giới giá cao tại Hà Nội. Chúng tôi không thu mua đồng hồ FAKE, Replica, Hàng nhái…

Dịch vụ thu mua đồng hồ cũ tại Hà Nội của THUMUADONGHO.COM.VN?

Sở hữu kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đồng hồ, với trình độ đánh giá đồng hồ cũ cực kì chính xác thông qua Zalo. Chỉ cần bạn gừi ít nhất 5 ảnh ở các vị trí cơ bản như: mặt đồng hồ, vỏ đồng hồ, núm đồng hồ, mặt đáy, dây và khóa đồng hồ qua SĐT/ZALO: 0911.03.1111, nhân viên sẽ đánh giá đúng tình trạng và giao dịch mua bán chưa đầy 5 phút.

Trên thị trường hiện nay có khá nhiều các đơn vị thu mua, bán đồng hồ cũ các loại trên thị trường. Tuy nhiên, không phải địa chỉ nào cũng đảm bảo tốt cho bạn về giá cả, dịch vụ cũng như các chế độ hậu đãi, mua bán đảm bảo nhanh gọn như tại thumuadongho.

Nếu như bạn đang muốn tìm kiếm một địa chỉ mua bán đồng hồ cũ uy tín, chất lượng.

Thu mua đồng hồ cũ tại nhà?

BбєЎn khГґng cГі thб»ќi gian Д‘б»ѓ Д‘i lбєЎi, chúng tôi cung cấp dб»‹ch vụ mua bГЎn tбєЎi nhГ

Nếu như bạn đang có nhu cầu muốn bán lại chiếc đồng hồ của mình. Mà ngại đi tới cửa hàng. Nhất là thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Việc hạn chế đi lại là điều cần thiết và tất yếu

Đối với người ở xa

Hãy chủ đồng cung cấp cho người bán ít nhất 5 bức ảnh rõ nét ở các góc chụp cơ bản như: mặt đồng hồ, cạnh bên, núm đồng hồ, mặt đáy, dây đồng hồ và khóa qua SĐT/Zalo: 0911.03.1111

Hình thức thanh toán: Tiền mặt & chuyển khoản

Quy trình thu mua đồng hồ cũ?

Bước 1: Quý khách nhắn tin cho fanpage hoặc SMS or Zalo model, tình trạng của Đồng hồ Hublot cũ, còn mới bao nhiêu phần trăm, phụ kiện kèm theo, hoạt động tốt hay đang bị lỗi, đã qua sữa chữa hay zin nguyên bản

Bước 2: Chúng tôi sẽ báo giá mua chiếc đồng hồ của quý khách, đưa giá bán phù hợp và cao nhất đến cho quý khách hàng.

Bước 3: Hai bên cùng thỏa thuận quy trình mua bán, thương lượng giá cả, và cuối cùng là giao dịch.

TẠI SAO NÊN CHỌN THUMUADONGHO.COM.VN?

Bạn có niềm đam mê mãnh liệt với những sản phẩm đồng hồ thời thượng hoặc đã nhàm chán với những chiếc đồng hồ cũ, muốn thay đổi lên những mẫu đồng hồ mới nhất.

THUMUADONGHO.COM.VN thu mua, nhập đổi đồng hồ chính hiệu cũng vì mục đích tạo ra sân chơi mới cho những người đam mê những sản phẩm thời thượng có cơ hội trải nghiệm và tìm kiếm sự lựa chọn phù hợp với sở thích cá nhân. Bằng việc giao lưu, trao đổi tại một đơn vị uy tín như thu mua đồng hồ thì chắc chắn chi phí phải bỏ ra sẽ thấp hơn đi cùng với chất lượng được đảm bảo.

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA THU MUA ĐỒNG HỒ?

Đừng để khoảng đầu tư cho chiếc đồng hồ đẳng cấp mất giá! Đầu tư cho đồng hồ cao cấp luôn là những khoảng đầu tư sinh lời, tuy nhiên đừng để nhiều cơ hội tốt hơn vụt khỏi tầm tay.

Quý khách có thể mang đồng hồ đến Thu mua đồng hồ để thu mua lại và xoay vòng vốn nhanh hơn, tiếp cận nhiều cơ hội mới hơn từ đó tiếp tục sở hữu những mẫu đồng hồ đẳng cấp hơn.

Mỗi chiếc đồng hồ đều có một câu chuyện của riêng mình, có thể ở thời điểm sở hữu nó, nó là tuyệt phẩm nhưng dòng thời gian không chừa một ai cả và những đam mê cũng vậy, nhưng giá trị vẫn còn đó khi được thu mua lại tại Thumuadongho. Đừng để chiếc đồng hồ cũ không dùng ngăn cản bạn chạm đến những sản phẩm thời thượng hơn!

THU MUA ĐỒNG HỒ CŨ CHÍNH HÃNG

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thu mua đồng hồ cũ Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng,.. chúng tôi có gần 10 năm kinh nghiệm mua bán đồng hồ chính hãng, chuyên thu mua đồng hồ Thụy Sỹ, Nhật Bản, Đức với mức giá tốt nhất gửi đến mọi khách hàng.

Đến với trung tâm thu mua đồng hồ cũ, chúng tôi sẽ định giá sản phẩm qua hình thức online, và tiến hành trao đổi phương thức mua bán thông qua giao dịch tại nhà, địa điểm quý khách hẹn, hoặc trực tiếp tại trung tâm của chúng tôi trên khắp cả nước.

Ưu tiên thu mua các mẫu đồng hồ cao cấp, hàng xa xỉ như Rolex, Omega, Patek Philippe, Hublot, Cartier, Zenith, Longines, Franck Muller, Corum, Tudor, Vacheron Constantin, Piaget, Richard Mille, Audemars Piguet, Bovet, IWC, Hermes, Fendi, Bell & Ross, Ebel, Rado,.. và nhiều thương hiệu đồng hồ chính hãng khác.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI?

CHI TIẾT LIÊN HỆ VỚI THUMUADONGHO.COM.VN

THUMUADONGHO LUXURY WATCH

Địa chỉ: Số 46 Phố Nguyễn Ngọc Doãn, Đống Đa, TP. Hà Nội

Hotline : 09.1103.1111 – 0906.888.222

Zalo: 09.1103.1111 ( GỬI ẢNH NHẬN BÁO GIÁ )

Đăng bởi: Nhóc Đinh

Từ khoá: Địa chỉ Mua Bán, Thu Mua Đồng Hồ Cũ Giá Cao Tại Hà Nội

Cập nhật thông tin chi tiết về Hợp Đồng Hứa Mua – Hứa Bán Mẫu Hợp Đồng Thương Mại trên website Avwg.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!